Hírek 2023/2024. tanév II. félév

 

2024.02.12.

A mai naptól újra elindult az úszás az uszodában

A mai naptól újra elindult az úszás az uszodában a 2-6. évfolyamos tanulóink számára. Fontos szempont, hogy már ebben a korban megszerettessük a gyerekekkel az úszást, vízbiztonságot szerezzenek és örömüket leljék ebben a tevékenységben. A gyerekek vidáman vették birtokukba a medencét, közben játékos feladatokkal kezdik meg az úszás alapjainak elsajátítását.
Köszönjük a lehetőséget a Debreceni Tankerületi Központnak!

Kattintson a képre az eseményen készült képek megtekintéséhez!

 

2024.02.08.

Megtartotta félévi gyűlését iskolánk diákönkormányzata

Kattintson a képre az eseményen készült képek megtekintéséhez!

 

2024.02.07.

Pedagógusportrék
XIII. rész
Papp Irén Katalin tanárnő

Egy bihari kis faluban, Zsákán születtem. Általános iskolai tanulmányaimat itt végeztem. Tanítványaimnak szoktam mesélni, hogy kastélyba jártam iskolába, hiszen abban az időben a településen található Rhédey-kastély épülete adott helyet az általános iskolának.
Miért is lettem pedagógus? Ezt a kérdést sokszor feltették már a gyerekek. Erre azt szoktam válaszolni, hogy gyermekkorom óta ezt a hivatást szerettem volna választani.
Tanulmányaim során nagy hatással voltak rám általános iskolai, később pedig a berettyóújfalui Arany János Közgazdasági Szakközépiskola kiváló pedagógusai.
Nagy szeretettel emlékszem vissza mindegyik osztályfőnökömre. Sokat tanultam Tőlük, példaképként tekintek Rájuk. Osztályfőnöki munkám során sokszor eszembe jutottak mondataik, bölcs tanácsaik.
A Debreceni Tanítóképző Főiskola elvégzését követően a „nagyvárosban”, Debrecenben helyezkedtem el. Két évig a Nagysándor-telepi Általános Iskolában dolgoztam, majd 1990-ben a Vénkerti Általános Iskolában folytattam munkámat.
Nagyon különleges élmény volt számomra egy nagy lakótelepi iskolába bekerülni. Akkor kb. 1200 tanuló és 120 pedagógus volt az iskolában. Emlékszem, nehezen tudtam eleinte tájékozódni a hatalmas épületben. Nagyon sok segítséget kaptam kollégáimtól kezdetben és későbbi munkám során is.
Egy nagyon kreatív, alkotó közösségbe kerültem, ahol kiváló kollégákat ismerhettem meg, sokat tanultam Tőlük.
Az 1990-es években az iskola célul tűzte ki a néphagyományok, népszokások felelevenítését. Így a Katalin-napi kisfarsang, Lucázás, Kiszebáb égetés, Gergelyezés szokása is bekerült az iskola életébe. Felejthetetlen emlék, ahogy énekelve körbejártuk az iskolát az első Gergelyezés alkalmával, és iskolába hívogattuk a gyerekeket. Új hagyományokat is teremtettünk: iskolába hívogatót szerveztünk az óvodásoknak, iskola polgárává avattuk az elsősöket. Néptáncos és kézműves osztályok is indulhattak.
Ebben az időszakban vetődött fel bennünk a művészeti iskola gondolata. A gondolatokat tettekké váltottuk, és a kis alkotó közösségünk sok-sok együtt gondolkodást követően megalkotta a művészeti iskola tantervét, melyet az 1999-2000-es tanévben el is fogadtak. Iskolánkban így – a városban elsőként – elindulhatott a művészeti képzés.
A képző- és iparművészeti tanszakon szerettük volna a gyerekekkel megismertetni a népi kismesterségeket. A mesterség tanításához több kollégával együtt elvégeztem a Népi Játék és Kismesterség Szakoktató Képzőt, ahol népi játék és kosárfonó szakoktatóként végeztem.
Kezdetben 8-8 héten keresztül a gyerekek csipkét vertek, szőttek, hímeztek, agyagoztak, gyöngyöt fűztek, nemezeltek, bőröztek. Igyekeztünk a népi kultúrát megismertetni, megszerettetni velük. Ebben az időben technika órákon is a népi kismesterségeket oktattam csoportbontásban, amit én is és a gyerekek is nagyon élveztek.
Évekig taníthattam a művészeti iskolában a kézműves mesterséget, ezen belül elsősorban a gyöngyfűzés, gyöngyszövés tudományát. Nagy öröm volt látni, hogy milyen lelkesedéssel alkotják fiúk és lányok a szebbnél szebb gyöngyállatkákat, ékszereket, szövik a gyöngyképeket. Több éven keresztül munkaközösség-vezetőként is igyekeztem összefogni a művészeti iskola tevékenységét.
Aktív résztvevője voltam az iskolában működő Karácsony Sándor Pedagógiai Körnek, majd a Motolla Egyesületnek, ahol szintén sok gyermekkel kézműveskedtem. E szellemi irányultság hatására beiratkoztam a Kossuth Lajos Tudományegyetem néprajz szakára, ahol etnográfus diplomát szereztem 2002-ben. Az egyetemi évek alatt felejthetetlen élményekben volt részem a határon túli néprajzi gyűjtőutakon, amit kamatoztattam iskolai munkámban is.
Időközben a technika tanítása során vissza kellett térnünk a hagyományos technika tanítására, ezért a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola háztartásökonómia-életvitel szakát is elvégeztem.
A Népi Játék és Kismesterség Szakoktató Képzőben ismerkedtem meg a gyöngyfűzés, gyöngyékszer készítés technikájával. Nagyon megtetszett, és elkezdtem vele komolyabban foglalkozni. Alkotásaimmal pályázatokon, kiállításokon vettem részt. Tudásomat pedagógus kollégákkal is megosztottam felnőttképzés keretében.
Évekig tagja voltam a Hajdú-Bihari majd a Bihari Népművészeti Egyesületnek is. Szerettem volna a gyerekekkel is megismertetni a debreceni népművészek által készített értékes alkotásokat, ezért évekig szerveztem az iskolában karácsonyi kézművesvásárokat.
Kosárfonó szakoktatói végzettségemmel az Újkerti Közösségi Házban kiválóan működő Népi Kismesterségek Szakiskolájában a kosárfonás elméletét oktattam évekig.
Tanítványaimnak szülőfalumat is szerettem volna bemutatni, ezért több éven keresztül szerveztem tábort a művészeti iskolás kollégákkal Zsákára. Itt megismerkedtek a gyerekek szülőfalum nevezetességeivel, és közben egy hétig komoly alkotómunka folyt. A záró kiállításra a szülőket is meghívtuk a településre.
Az amerikai testvériskolából, valamint az ERASMUS és COMENIUS programok keretében iskolánkba érkező vendégek programjába is bekapcsolódtam a gyöngyfűzéssel. A magyar címert fűztük meg közösen az iskolai és a külföldi gyerekekkel, akik mindig nagy örömmel tűzték fel saját alkotásukat.
Évek óta tartok Szentpéterszegen, a Faluház vezetőjének a felkérésére Gyöngyös tábort, melyre minden évben nagy lelkesedéssel érkeznek a gyerekek.
Jelenleg a technika és hon- és népismeret tantárgyakat tanítom. A technika tanítása során igyekszem minél több kézügyességet fejlesztő feladatot beemelni az órák anyagaiba. Hon- és népismeret órán pedig a múltjuk megismerésére ösztönzöm tanítványaimat. Arra biztatom őket, hogy minél többet beszélgessenek szüleikkel, nagyszüleikkel múltjukról.
Az eltelt 35 év alatt több ezer tanítványom volt a Vénkerti Iskolában. Így ha a városban járok, mindenhol találkozom volt tanítványokkal és szüleikkel. Jó érzéssel tölt el, amikor a szép emlékeikről beszélnek.
Örülök, hogy a „Vénkertis nagycsalád” tagjaként sokat tudtam tenni a népi kultúra megismertetéséért. Kodály Zoltán szavait idézve:
"A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi azt magának.”

Kattintson a képre a galéria megtekintéséhez!

 

2024.02.06.

Junior Debrecen Városkártya bérlet

Kedves Szülők!

A 6-14 év közötti tanulók ingyenes utazásához kapcsolódó, Junior Debrecen Városkártya
igénylésére szolgáló regisztrációs felület már elérhető a
https://regjunior.debrecen.hu/ui/#/landing oldalon keresztül.

Tájékoztató film a regisztráció menetéhez:
https://youtu.be/QgGIjacQRqw?si=DB4U1Vf1z00WnUgR

 

2024.02.05.

Teljes erőbedobással készülünk a márciusi szóbeli felvételire történelemből.

 

2024.02.02.

Táncházba hívtuk a leendő elsősöket

Február 2-án táncházba hívtuk a képzéseink iránt érdeklődő óvodásokat és szüleiket, nagy örömmel táncoltak együtt a kicsik és nagyok. Megállapíthattuk: annyian voltunk, hogy kinőttük az aulát.

Kattintson a képre az eseményen készült képek megtekintéséhez!

 

2024.02.02.

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja

A népi megfigyelések szerint ezen a napon a medve kibújik a barlangjából és ha meglátja a saját árnyékát, visszabújik, mert még hosszú tél várható. Viszont ha nincs árnyéka, kint marad és jön a tavasz.
A 2.b osztály pénteken “Maci napot” tartott”, megfigyeltük az árnyékot is: nem volt, és valóban meg is érkezett a tavasz!
A 2.b osztály tanulói

Kattintson a képre az eseményen készült képek megtekintéséhez!

 

2024.01.31.

Pedagógusportrék
XII. rész
Csákfalviné Veniger Ágnes tanárnő

Egy változó világban a klasszikus értékek mentén
1990-től kezdtem tanítani a Vénkerti Iskolában, amely ekkor már nem volt ismeretlen számomra, hiszen az előző tanévben itt teljesíthettem a gyakorlati képzést. Nemcsak szakmai tudást, de látásmódot is tanultam, és kóstolót kaptam a jellegzetes „vénkertis légkörből”, a legendásan jó tanár-diák kapcsolatból.
Akkoriban kb. 1200 gyerek járt ide; a, b, c, d, e, testnevelés és zenei osztályokat indítottunk; hatalmas volt a tantestület is, csak magyart és történelmet 12-en tanítottunk.
Lelkesen, tele energiával kezdtem a munkához. 5-6. évfolyamon megkaptam mindkét szaktárgyamat, és a 6.c osztályfőnöke lettem. Volt feladat bőven, de szívesen végeztem őket, szerettem tanítani, és szerettem az iskolai élet minden területét. Az osztályommal hamar összeszoktunk, sokat kirándultunk, táboroztunk, számtalan programot szerveztünk. Nagy öröm számomra, hogy ma már többük gyermeke a tanítványunk. Azokban az első években megtanultam valami nagyon fontosat, amit ma is így gondolok: meg kell keresnem az utat minden egyes gyerekhez, és ez az én felelősségem.
A tanítványok problémáival való törődés vezetett el a családpedagógiához; 1997-ben szereztem szociálpedagógus - családpedagógus diplomát Sopronban. Különleges és meghatározó élmény volt egy egészen más szemléletet, akkor még szokatlan, terápiás tárgyakat tanulni. Amit megismerek, hasznosnak tartok, szeretem a mindennapi gyakorlatban is megvalósítani, tanítványaim javára fordítani. Egész pályámon folyamatosan keresem az utakat, hogyan tudnám minél jobban megkedveltetni, még hatékonyabban tanítani a tantárgyaimat. Ahogy teltek az évek, sokat változott a világ, változtak az igények, de bővültek a lehetőségek is. Iskolánkban az elsők között kezdtem alkalmazni az aktív táblát, megismerkedtem a Smart programmal. Számtalan saját fájlt készítettem, készítek a mai napig is, amelyek tanítási óráim fontos részei, a gyerekek kedvencei.
Arra törekszem, hogy megszerettessem az olvasást, közel hozzam tanítványaimhoz az irodalmi műveket, hogy értsék az alkotásokat, igazán befogadóvá válhassanak. Igyekszem élményszerűen tanítani. Múzeumi foglalkozásokra, helytörténeti sétákra, különböző rendezvényekre viszem tanítványaimat. Munkaközösségünk tagjaival minden ősszel szatmári irodalmi kirándulást szervezünk a 8. évfolyamosoknak Móricz és Kölcsey nyomában, ahol bejárjuk a két alkotó életútjának néhány állomását, így hozva közelebb a mához a múltat, a fiatalsághoz az alkotókat.
Szívügyem a tehetséges diákok versenyzésének támogatása. Az évek során tanítványaim számtalan kiváló helyezést értek el különféle nemzetközi, országos, megyei, városi versenyen és pályázaton. Büszke vagyok rájuk, és mindig örömmel hallom, hogy a középiskolában is sikereket érnek el.
Osztályfőnöki munkám tanári pályámmal egyidős. Szívesen törődöm a rám bízott gyerekekkel, célom, hogy segítsem egy együttműködő, jó közösség formálódását, amelyben elfogadják és megbecsülik egymást.
Igyekszem kihasználni az adódó lehetőségeket, hogy sokféle minőségi élményhez juthassanak tanítványaim. Honismereti táborokat szerveztem Visegrádra, Kismarosra, Telkibányára, Tatára, majd évekig sikeresen pályáztuk meg iskolapszichológus kolléganőmmel a Nemzeti Üdülési Alapítvány és Debrecen város nyári táborait Balatonfenyvesen és Zánkán, valamint Esztergomban és Abádszalókon, ahol sok gyereket juttathattunk maradandó élményhez. Az együtt töltött napok, a sok közös program, a végigtollasozott, röplabdázott esték, nagy beszélgetések örökre emlékezetesek maradnak.
Az évek alatt feladatot vállaltam az iskolai élet számtalan területén: DÖK segítő tanárként szerveztem a diákönkormányzat munkáját; bekapcsolódtam a főiskolai és egyetemi hallgatók gyakorlati képzésébe; részt veszek a városi tehetséggondozó programban, a sikeres felvételi érdekében a 8. osztályosokat felkészítem a központi írásbelire.
2017-től vezettem az Osztályfőnöki munkaközösséget, koordináltam, és igyekeztem támogatni kollégáim munkáját. Az idei tanévtől a Felsős módszertani munkaközösség vezetésére kaptam megbízatást.
Ahogy telnek az évek, egyre gyakrabban szólítanak meg volt tanítványok vagy szüleik, és szeretettel emlékeznek a régi időkre, mesélnek a sikereikről. Ez megerősít abban, hogy megérte a fáradozás, a sok ráfordított energia.
Ha összegezni szeretném a pályán töltött közel 35 évemet, azt mondanám, hogy helytálltam a feladatokban, amelyeket adott az élet, igyekeztem kreatív módon, ha lehetett, humorral közelíteni a megoldandó helyzetekhez, törekedtem rá, hogy alkalmazkodjam az új kihívásokhoz.
Azt mondják, ma már nincsenek „egymunkahelyes” munkavállalók. Én mégis az lettem, mert szeretek tanítani, a gyerekekkel foglalkozni, látni, ahogyan okosodnak, többek lesznek…, mert ezt egy jó tantestületben, elkötelezett kollégákkal együtt tehetem.

 

2024.01.30.

BEISKOLÁZÁS 2024/2025

Tisztelt Szülők!

A 2024/2025-ös tanév általános iskolai jelentkezéssel kapcsolatos részletes információkról az alábbiakban olvashatnak:

Tájékoztató a tankerületi fenntartású debreceni általános iskolákba történő jelentkezésről

2024/2025. tanév

Klikk ide.

ELŐZETES JELENTKEZÉSI LAP és

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Tankerületi fenntartású általános iskolába a 2024/2025. tanévre

Itt tölthető le: Klikk ide.

Általános iskolai felvételi körzet:

Klikk ide.

 

A JELENTKEZÉSI LAPOK BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2024. február 20.

A JELENTKEZÉSI LAPOKAT AZ ALÁBBI E-MAIL CÍMRE KÉRJÜK BEKÜLDENI:

venkerti.beiskolazas@gmail.com

 

2024.01.29.

Félévértékelő értekezlet

A 2023/2024-es tanév I. félévének szakmai munkáját értékelő nevelőtestületi értekezleten járt iskolánkban Türk László tankerületi igazgató úr. Tankerületi igazgató úr köszöntötte a nevelőtestület tagjait, majd az értekezlet zárásaként összegezte az értekezleten elhangzottakat és válaszolt a felmerülő kérdésekre is.

Kattintson a képre az eseményen készült képek megtekintéséhez!

 

2024.01.27.

I. helyezés a Túrkevei Bagolyfesztiválon

Hajdú Regina Krisztina 5. osztályos tanuló alkotása a túrkevei II. Bagolyfesztiválra készült, ahol első helyezést ért el.
Az erdei fülesbaglyok a téli időszakban a városokban keresnek menedéket a parkok, közterületek és kertek örökzöld fáin. Túrkeve hazánkban bagoly nagyhatalom, rengeteg bagoly tölti a nappalt a város fáin. A Fesztiválon és Nagykun Madarász Találkozón, a Természettár programjai mellett, Regina munkájával iskolánk is képviseltette magát az eseményen.
Felkészítő tanár: Cs. Horváth Judit

Kattintson a képre a galéria megtekintéséhez!

 

2024.01.27.

Most látható madárfajok a Vénkerti Általános Iskola területén

2019 óta etetjük és itatjuk rendszeresen a Vénkert madarait, ez idő alatt körülbelül 75 madárfaj fordult meg iskolánk körül. Jelenleg is nagy a forgalom, csak cinegéből négyféle (barát- szén-, fenyves- és kék cinege), rigóból pedig háromféle (fenyő-, szőlő- és fekete rigó) látogat hozzánk minden nap. A gyógynövényes kertünkben található etetők és itatók tudatos elhelyezése miatt az épületen belülről is könnyedén megtekinthetők így diákjaink is bármikor, alig néhány méterről nézhetik a madarakat.
A posztban szereplő fotók mindegyike iskolánk területén készült, Tar István a Vénkerti Madarászsuli vezetője készítette, az egyes képek leírásában megtalálható az adott madárfajok neve és jelenlegi létszáma is.

Kattintson a képre a galéria megtekintéséhez!

 

2024.01.26.

A költészet gyönyörű dolog

Egy vers megtanulása, elmondása azonban még nem szavalás. Ehhez kell a szavaló egyénisége, beleérző képessége, habitusa, érzékenysége.
Iskolánk legkisebbjei is kipróbálhatták magukat ezen a területen, s első vármegyei versenyükön mindjárt különdíjban részesültek mindketten.
Brumár Zsófi Lia és Domokos Kira Eszter 1.a osztályos tanulók a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola által a Magyar Kultúra Napja alkalmából hirdetett vármegyei versmondó versenyen kiválóan szerepeltek, melyet a zsűri mindkét kislánynál különdíjjal jutalmazott.
Gratulálunk nekik, s további sok sikert kívánunk!

Kattintson a képre az eseményen készült képek megtekintéséhez!

 

2024.01.25.

A kultúra örök

Iskolánk aulája, a galéria és a folyosók falai mindenképp erről tanúskodnak. 2024. január 25-én délután ünnepélyes keretek között köszöntötte főigazgató úr a kedves közönséget, a kiállítást pedig Pálfalviné Kovács Katalin, művészeti iskolánk korábbi vezetője nyitotta meg. Rövid műsorral is készültünk az érdeklődő közönségnek, egy vers, és egy mese erejéig képviseltette magát a színjáték tanszak is, valamint az Aprócska és a Cívis csoport egy-egy népi tánccal örvendeztetett meg bennünket.

Kattintson a képre az eseményen készült képek megtekintéséhez!

 

2024.01.25.

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!
Táncházba vár a Vénkerti Iskolabolygó!

2024. február 2-án pénteken
16.15-től az iskola aulájában
NÉPTÁNC foglalkozást tartunk

leendő elsősöknek.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

 

2024.01.24.

Pedagógusportrék
XI. rész
Juhász Sándorné
az iskola volt igazgatója

Szülőfalum Furta. Ott nevelkedtem, ott jártam általános iskolába, majd a közeli berettyóújfalui Arany János Gimnáziumban érettségiztem. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen magyar-orosz szakos középiskolai tanári diplomát szereztem. A friss diplomámmal a Debrecen közeli Nagymacs általános iskolájában tanítottam szaktárgyaimat, plusz földrajzot, a lányoknak gyakorlati órákat tartottam és osztályfőnöki, valamint iskola könyvtárosi teendőket láttam el. Négy év után bekerültem Debrecenbe, a Péterfia Úti Ének Zene Tagozatos Általános Iskolába, ahol napköziben dolgoztam és egy osztályban orosz nyelvet tanítottam. A csendes, visszahúzódó macsi gyerekek után megismerkedtem a nagyvárosi nyüzsgő iskolai élettel.
1976 januárjában megnyitotta kapuit a Vénkert lakótelep új, akkora felépült általános iskolája, amelynek vezetésével az én igazgatómat bízták meg. Ternyey András, Bandi bácsi felkért, hogy menjek vele az új iskolába vezetőtársként dolgozni. Vonzott a feladat, de félelmeim is voltak. Vajon meg tudok-e felelni az elvárásoknak, elfogadnak-e az új kollegák. Addig két tantestületben dolgoztam, jól éreztem magam mindkét közösségben, befogadtak, jó barátokra találtam, tudtam team munkában dolgozni, a néha felmerülő konfliktusokat kezelni. Elfogadtam a felkérést és 1976 január 1-jétől a Vénkerti Általános Iskola általános igazgatóhelyettese lettem. Sok és szép feladatunk volt, nagy lehetőségeket kínáló. Azon munkálkodtunk, hogy vonzó iskolát teremtsünk, szakmailag felkészült, emberileg kiváló tantestületet, az iskolát segítő szülői közösséget szervezhessünk és támogató külső kapcsolatokat építsünk ki, hogy felfigyeljenek ránk a városban, hogy az intézményünk falai között felnövekő tanulók tudásban, képességekben, erkölcsi és etikai magatartásban felvértezve, érettségüknek megfelelő szinten, be tudjanak illeszkedni a társadalomba és annak hasznos tagjaivá válhassanak.
Igazgatónk, Bandi bácsi nyugdíjazása után 1985 szeptember 1-jétől a fenntartó engem bízott meg az igazgatói feladatok ellátásával. A célom az volt, hogy addig elért eredményeket megőrizzük, fenntartsuk és a lehetőségeink kihasználásával tovább fejlődjünk. A tovább lépéshez adott volt a jogszabályi környezet is (az 1985. évi I.Trv. a közoktatásról. Az 1993. évi LXXIX Trv. a köznevelésről, A 277/1997-es a pedagógusok továbbképzéséről szóló rendelet.). A 85-ös törvény az oktatás demokratizálódását célozta meg, a tanulók, a pedagógusok, valamint a szülők jogairól, illetve kötelezettségeiről, az iskolák és a társadalom közötti kapcsolatok alakításáról rendelkezett, amelyeket eddig a jog nem szabályozott. A törvény kimondta, hogy „a nevelési oktatási intézmények feladataikat a tanulók és hallgatók önképzésére, alkotó és kezdeményező készségére támaszkodva, azok közösségeivel együttműködve – az iskolák sajátosságaihoz igazodva – látják el”. Megfogalmazta a pedagógusok módszertani szabadságát, az iskolák a szabadon felhasználható órakeretekben új programokat vezethettek be, új arculatot alakíthattak ki. Lehetőség nyílt a helyi szükségleteknek, a tanulók fejlettségének és érdeklődésének figyelembevételével a helyi nevelési rendszerek kidolgozására és fenntartói jóváhagyással azok működtetésére. Az akkori tantestületemben a nagyon sok jól felkészült, az új lehetőségek iránt érdeklődő, nyitott, innovatív pedagógus egyéniség támogatásával, nem egyszer az ő kezdeményezésükre, bővítettük iskolánk kínálatát. A már szép eredményeket elért ének-zene és testnevelés tagozatos osztályok mellett – a nemzeti hagyományok felé fordulva – először tanórán kívüli foglalkozásokon ismerkedhettek tanulóink a népi kismesterségekkel, néptánccal, ritmikus sport gimnasztikával, a balettal, festészettel, tűzzománc készítéssel, csipkeveréssel, szövéssel. Kezdtük építeni az alapfokú művészeti iskola alapjait, ami 1999-ben vált teljessé az alapfokú művészeti iskola létrehozásával. A zeneművészet, táncművészet, képző-és iparművészet, a színművészet-és bábművészet számos tanszaka adott lehetőséget a tanulóinknak tehetségük kibontakoztatására.
Stratégiánkat, küldetésünket iskolánk helyi Pedagógiai Programjában fogalmaztuk meg, melyet a tantestület elfogadott a tanulói és szülői közösség véleményezett és a fenntartó jóváhagyott.
A 90-es évek második felében megindult az egyetemen a tehetségfejlesztő szakirányú pedagógus továbbképzés, ahol az első hallgatók között ott voltak a vénkerti pedagógusok. Az ő megszerzett tudásukkal és tudásmegosztásukkal tudatosabbá, szervezettebbé fejlesztettük az iskolai tehetséggondozást, s e munkával párhuzamosan a lemaradók felzárkóztatását is. A felső tagozaton, a meglévő osztálykeretek megtartása mellett, a kiemelkedő tehetséges tanulók az adott évfolyamból szervezett csoportokban tanulhattak matematikát, magyar nyelvet magasabb követelmények szerint. A csoportok nyitottak voltak, menet közben be is kerülhettek tanulók, de ki is léphettek, ha az megterhelő volt számukra. Bevezettük a tehetségfejlesztő órákat, emelt óraszámú angol nyelvi csoportokat szerveztünk, tanulásmódszertani foglalkozásokat tartottunk.
Tanulóink eredményeiről árulkodnak a torna – és úszóversenyeken (helyi, megyei és országos szintű) megszerzett kupák százai. Az énekkarunk hazai és nemzetközi sikerei, az 1987 évi Franciaországi Nemzetközi Gyermekkórusok versenyén szerzett Első Díj (Premier Prix), az 1988 évi Nantesban rendezett Nemzetközi Gyermekkórusok versenyén szerzett Nagy Díj (Grand Prix), a hazai Éneklő Ifjúság arany minősítései. Az 1987-ben megalakult Évezred Néptánc együttesünk hazai és nemzetközi sikerei (Törökország, Finnország, Olaszország, Moszkva, Spanyolország) Helyi, városi, megyei és országos tanulmányi és egyéb versenyeken elért Oklevek, tárgyjutalmak sokasága.
Mitől volt gazdag, színes, élménydús iskolai életünk?
Legfontosabb feladatunk a nevelés-oktatás, a tanítás-tanulás. Tanítási órák folytak (egyidőben 40-43 is) délelőttönként, évente 1000-1500 tanuló részvételével. Alapoztuk tudásukat, műveltségüket, fejlesztettük képességeiket és felkészítettük őket a továbbtanulásra, tisztességes, humánus, együttműködő, a társadalomba beilleszkedni tudó emberré válásukat támogattuk...
Megültük nemzeti ünnepeinket (március 15., október 6., október 23.) Megtartottuk hagyományos iskolai ünnepeinket: ünnepélyes tanévnyitó, tanévzáró, 8. osztályosok ballagása, később a hatosztályos gimnáziumokban tovább-tanulókkal együtt búcsúztattuk el őket.
Népi hagyományainkat ápoltunk és újakat teremtettünk: Katalin napi kisfarsang, az első osztályosok iskola-polgárrá fogadása; iskolai Mikulás; karácsonyi ünnepség és ajándékozás, Gergelyjárás, az óvodások iskolába csalogatása, farsangi mulatságok, téltemetés; disznótorok; húsvéti locsolkodás; pünkösdikirály választása, pünkösdölés.
Osztály és tantestületi kirándulások, sítáborok, nyári táborok, erdei iskola programok. Tánciskola a 8.osztályosoknak.
Iskolai versenyek sokasága (vers és prózamondó, rajz, helyesírás, mesemondó), tanulóink munkáinak kiállításai az aulában, a Fészek Galériánk kortárs képzőművészeti kiállításai.
Városi vetélkedők: Bocskai – Vénkert kupa, Éneklő Ifjúság, Radnóti szavalóverseny.
Részt vettünk a közeli termelőszövetkezetekben alma betakarításban.
Rendeztünk szülők nevelők találkozóját, iskolagyűléseket, működtettük az iskolarádiót, jótékonysági bálokat és jubileumi ünnepségeket (10 éves, 20 éves az iskola) tartottunk.
Az iskolában töltött 24 évem alatt többször voltunk befogadók (a Bethlen Gábor Közgazdasági, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolák, Simonffy Emil Zeneiskola, a Füvészkerti Általános Iskola).
A köszönet a hála a volt tanítványok, a szülők tekintetéből felém áradó szeretet a véletlen találkozásaink alkalmával, a piacon, az utcán, a villamoson, a vonaton, az üzletekben, az orvosi rendelőkben, moziban, színházban stb.
Hálás vagyok a sorsnak, hogy én is „Vénkerti” lehettem, hogy sok-sok kiváló munkatárssal dolgozhattam együtt, gyerekek ezreinek (akár közvetetten is) segíthettem igaz emberré válni.

Kattintson a képre a galéria megtekintéséhez!

 

2024.01.23.

Korcsolyázás a főtéren

A 6.a osztállyal kihasználtuk a főtéren lévő korcsolyázási lehetőség január végéig tartó meghosszabbítását és január 23-án birtokba is vettük.
Voltak esések, nem is kevés. De a gyerekeket egyáltalán nem zavarta. Felszabadultan korcsolyáztak, el is fáradtak. Mindenki nagyon jól érezte magát.

Kattintson a képre az eseményen készült képek megtekintéséhez!

 

2024.01.22.

Kölcsey műveltségi vetélkedő

2024. január 22-én az iskolarádiós megemlékezést követő szünetekben a DÖK és könyvtár szervezésében a magyar kultúra napja alkalmából a felsős osztályok képviselői (3-3 fő) évfolyamonként különböző érdekes műveltségi feladatokat oldottak meg a könyvtárban. A Himnusz szavainak keresése a szóhálóban, híres emberek és tevékenységük, nyelvújítás kori szavak és megfelelőik párosításával, kultúrtörténeti totóval emlékeztünk kultúránk nagyjaira.

Kattintson a képre az eseményen készült képek megtekintéséhez!

 

2024.01.22.

Havas reggel

Ma reggelre fehér paplan takarta be az iskola udvarát, a gyerekek nagy örömére. Készültek hóemberek, hóangyalkák és természetesen a nagy hócsaták sem maradhattak ki a sorból.

Kattintson a képre az eseményen készült képek megtekintéséhez!

 

 

 

Előző oldal: Hírek Következő oldal: Hírek 2023/2024. tanév I. félév